Otázky a odpovede

Všeobecné

Ako je možné, že za služby sprostredkovateľa nič neplatím?

Podľa zákona č. 186/2009 nesmie sprostredkovateľ od klienta vziať peniaze. Odmenou za jeho prácu je provízia od finančnej inštitúcie, ktorú si klient s jeho pomocou vyberie.


V prípade, že klient s finančnou inštitúciou rozviaže zmluvu, sprostredkovateľ o túto províziu príde (buď musí odmenu alebo jej časť vrátiť, prípadne príde o pravidelnú províziu z platieb klienta). Sprostredkovateľ je teda motivovaný, aby klientovi vybral ten najlepší produkt, ktorý bude klient spokojne využívať po celý život.

Aký je rozdiel medzi finančnými poradcami a finančnými sprostredkovateľmi?

Finanční poradcovia radia svojim klientom pri výbere konkrétnych riešení. Svoje služby môžu fakturovať priamo klientom, ale neuzatvárajú za nich žiadne zmluvy.


Finanční sprostredkovatelia nesmú svojim klientom radiť. Môžu im na základe softvéru, skúseností a vedomostí či analýz z analytického centra predostrieť niekoľko možností riešenia ich potrieb, ale rozhodnutie je vždy na klientovi.

Sú prepočty z kalkulačiek presné?

Kalkulačka hypotéky vám poskytne orientačný prepočet, na základe ktorého získate prehľad o ponukách jednotlivých bánk a môžete si vybrať tie najlepšie. Ak chcete čo najpresnejší prepočet založený na vašom jedinečnom prípade, objednajte si bezplatné služby finančného sprostredkovateľa. Naši sprostredkovatelia používajú na prepočet špeciálny, zložitý softvér, ktorého používanie vyžaduje odbornú spôsobilosť, a preto ho nemáme na webe.


Kalkulačky povinného zmluvné poistenia, havarijného poistenia (KASKO) či cestovného poistenia vám naopak dajú definitivíny výsledok, keďže po prepočte môžete okamžite uzavrieť zmluvu online.

Prečo je vašim hlavným partnerom Fincentrum?

Fincentrum má na Slovensku najväčšie portfólio partnerov, čo nám umožňuje navrhnúť vám ideálne riešenie na mieru. Veľká sieť sprostredkovateľov nám zase vždy umožňuje spojiť vás so sprostredkovateľom, ktorý pôsobí vo vašej oblasti.


Sprostredkovatelia Fincentra sú zväčša vysokoškolsky vzdelaní profesionáli, ktorí vykonávajú svoju činnosť na HPP a pôsobia vo financiách už niekoľko rokov. Väčšina z nich má licenciu NBS na všetkých 6 sektorov (sektor poistenia alebo zaistenia, sektor kapitálového trhu, sektor doplnkového dôchodkového sporenia, sektor prijímania vkladov, sektor poskytovania úverov, sektor starobného dôchodkového sporenia.)


A napokon, silou Fincentra je i prestíž - v médiách často môžete vidieť, ako na otázky finančného charakteru odpovedá práve analytik Fincentra.


Ako funguje vaša spolupráca s Fincentrom?

Vaša objednávka sa prostredníctvom nášho interného systému dostane k sprostredkovateľovi z vášho regiónu. Vďaka systému vás môže osloviť a komunikovať s vami. Všetky vaše údaje zostávajú u nás a až na základe vášho rozhodnutia neskôr podpíšete dokument o ochrane osobných údajov s Fincentrom.


Spolupracujeme len s jednotlivými vybranými sprostredkovateľmi. Dôraz kladieme na ich kvalitu a vzdelanie. Pobočky máme na celkom Slovensku a svojho sprostredkovateľa si môžete vybrať aj sami. Tu.

Hypotéky

Ako dlho trvá vybavenie hypotéky?

Štandardná doba je 2-3 týždne závisí to, ale od veľa faktorov. Môže vás zdržať získavanie znaleckého posudku či príprava všetkých podkladov. V lete obvykle banky pracujú pomalšie, keďže ich zamestnanci sú na dovolenkách. Naopak, rýchlejšie zase obvykle banky fungujú na jar.

Musím pri vybavovaní hypotéky dokladovať príjem?

V niektorých prípadoch banke stačí len žiadosť, ale váš príjem si aj tak vždy preverí v sociálnej poisťovni.

V čom sa hypotéka líši od pôžičky alebo úveru?

Hypotéka musí byť založená tuzemskou nehnuteľnosťou. V každom prípade však platí, že musíte finančné prostriedky vrátiť inštitúcii, ktorá vám ich poskytla.


Hypotéku môžete založiť aj inou nehnuteľnosťou, než je tá, na ktorú si hypotéku beriete. Hypotéka musí byť každopádne účelová - vziať si ju môžete len na priestory určené na bývanie. Na nebytové priestory alebo napr. garáž potrebujete podnikateľský úver.

Aké podmienky musím spĺňať, ak chcem požiadať o hypotéku?

Minimálny vek pre získanie hypotéky je 21 rokov. Výnimky takmer neexistujú. Tiež musíte mať stály príjem minimálne 3 mesiace (skúšobná doba). Ak máte živnosť, doložiť musíte príjem v posledných dvoch zdaňovacích obdobiach.

Môžem si na Slovensku vziať hypotéku i na nehnuteľnosť v zahraničí?

Bohužiaľ nie. Ak si chcete vziať hypotéku na Slovensku, musíte ju vždy založiť slovenskou nehnuteľnosťou.

Fincentrum má, ale licenciu aj v ČR a tak sme schopní vám odporučiť miestneho sprostredkovateľa.

Potrebujem k hypotéke aj životné poistenie?

Nemusíte ho mať, ale odporúčame ho. Ak totiž prídete o príjem z dôvodu choroby, úrazu či straty zamestnania, bude za vás hypotéku platiť poisťovňa a vy sa nebudete musieť báť, že nemáte z čoho splácať.

Musím poistiť aj zakladanú nehnuteľnosť?

Áno. A banky tiež vyžadujú, aby bolo vinkulované v ich prospech.

Pomôžete mi aj s vybavením potrebných úradných záležitostí?

Áno, radi. Každý z našich sprostredkovateľov si za roky svojej praxe vybudoval kontakty na spoľahlivých znalcov, právnikov či kataster a ušetrí vám čas i starosti s ich vyhľadávaním a obehaním.

Čo ak ešte nemám vybranú nehnuteľnosť?

Niektoré banky vám môžu poskytnúť certifikát o tom, že vám schválili úver. Banka vám potvrdí sumu, do ktorej je ochotná dať vám hypotéku a vám potom stačí nájsť nehnuteľnosť, ktorá sa do nej zmestí. Predávajúci na základe certifikátu bude vedieť, že celý proces už prebehol a stačí doložiť iba znalecký posudok k nehnuteľnosti.

Od januára spolupracujeme s partnerom “Fincentrum Reality”, a tak vám vieme ponúknuť aj služby osobného realitného makléra, ktorý vám s výberom pomôže.

PZP

Čo je povinné zmluvné poistenie – PZP?

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a na jeho základe nahrádza škodu tretej strane – poškodenému. Každý motorista je totiž zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou motorového vozidla. Štát ukladá povinnosť uzavrieť PZP preto, aby chránil obete dopravných nehôd a rovnako stanovuje minimálne limity poistného krytia, ktoré musia byť v zmluve PZP uvedené.

Prečo je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Pretože je to povinnosť zo zákona. Ak by ste ako držiteľ motorového vozidla neuzatvorili PZP, okrem pokuty (od 16,60 až do 3320 €), ktorá by vám bola uložená pri zistení tejto skutočnosti, by ste museli v prípade zavinenia škodovej udalosti, vyplatiť náhradu škody poškodenému. V prvotnom štádiu by síce uhradila škodu Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu, tá by si ju však neskôr nárokovala od vás. Preto na povinné zmluvné poistenie existuje zákonná povinnosť. Aby chránilo tretie strany v prípade spôsobenia dopravnej nehody a bola im vyplatená náhrada škody za vinníka. Navyše je pre vás ako držiteľa toto poistenie výhodnejším riešením ako neskoršie preplácanie spôsobenej škody.

Aký je územný rozsah poistenia zodpovednosti (PZP)?

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla (jedná sa o Jednotnú dohodu a Mnohostrannú dohodu o zárukách).

Aké sú zákonné limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia?

Limity poistného plnenia sú: 2,5 mil. € za škodu na zdraví, ako aj za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených a usmrtených a 0,7 mil. € za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia bez ohľadu na počet poškodených.

Čo ak vozidlo nemá platné povinné zmluvné poistenie?

Takéto vozidlo nesmie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách. Všeobecne však platí, že pokiaľ je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel, PZP musí mať, nezáleží na tom, či ho využívate. Môže ísť pritom aj o dlhodobo odstavené či nepojazdné vozidlá. Takéto je preto výhodné z evidencie dočasne alebo trvalo odhlásiť. V prípade cestnej kontroly môže byť držiteľovi vozidla bez zákonného poistenia udelená pokuta až do výšky 3320 € (minimálna výška pokuty je 16,60 €). V prípade vzniku škody bude Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) vymáhať úhradu škody od toho, kto škodu spôsobil, súdnou cestou, a to aj formou exekúcie.

Kto má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu PZP?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Povinnosť uzavrieť PZP má teda:

 • držiteľ vozidla (uvedený v OEV),
 • nájomca pri leasingových vozidlách,
 • vlastník (nie je zapísaný v OEV) alebo prevádzkovateľ,
 • vodič (cudzinec).

Čo treba urobiť, ak poistené vozidlo zmenilo evidenčné čísla (predtým ŠPZ)?

Nové evidenčné čísla môže auto získať v týchto prípadoch:

 • Evidenčné čísla boli odcudzené. Nové je potrebné nahlásiť svojej poisťovni, pretože údaje v technickom preukaze musia byť zhodné s údajmi v poistnej zmluve. Treba priniesť aj potvrdenie od polície.
 • Majiteľ sa presťahoval a auto získalo nové evidenčné čísla. V tomto prípade stačí nahlásiť túto zmenu poisťovni.
 • Zmenil sa majiteľ auta a auto získalo nové evidenčné čísla, pretože nový majiteľ je z iného mesta a okresu. Vtedy treba uzatvoriť novú poistnú zmluvu, na nového majiteľa vozidla. Starú poistku je potrebné ukončiť výpoveďou.

Kedy obdržím doklad o poistení (tzv. bielu a zelenú kartu)?

Uvedené doklady obdržíte ihneď po uzatvorení poistenia na vami zadanú e-mailovú adresu. Tieto karty sú dočasné, s platnosťou zvyčajne 30 dní. Do tej doby by vám mala originálnu bielu a zelenú kartu zaslať aj poisťovňa. Dočasné doklady sú však plne platné a výhodné najmä pre tých, ktorí chcú ísť na prepis alebo vozidlo hneď používať a potrebovať ich budú pri cestnej kontrole. Stačí si ich len vytlačiť. V niektorých prípadoch zasielame biele karty aj trvalé, t.j. na celé poistné obdobie. Záleží to od poisťovne a jej podmienok.

Na čo slúži zelená a biela karta?

Zelená a biela karta sú potvrdenia o povinnom zmluvnom poistení. Biela karta je potvrdenie na území Slovenska, zelená karta je potrebná pri ceste do zahraničia.

Ako môžem zrušiť svoje doterajšie poistenie?

Poistenie sa štandardne dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka. Ak chce poistník z hocijakého dôvodu zmeniť poisťovňu, je povinný dať vo svojej doterajšej poisťovni výpoveď minimálne šesť týždňov pred ukončením platnosti zmluvy alebo jej výročím. A to aj v tom prípade, že je poistenie dojednané na dobu neurčitú. Ak chcete zmeniť poisťovňu v prípade PZP, je možné ukončiť zmluvu nezaplatením poistného. Musí ísť však o zmluvu uzatvorenú po 1.4.2015, od kedy platí zmena v zákone.

Nenašli ste, čo hľadáte? Spýtajte sa nás.

 • csob-hypoteka
 • mbank-hypoteka
 • oberbank-hypoteka
 • otp-hypoteka
 • prima-banka-hypoteka
 • poštová banka hypoteka
 • slovenska-sporitelna-hypoteka
 • tatra-banka-hypoteka
 • unicredit-hypoteka
 • vub-hypoteka
 • allianz-povinne-zmluvne-poistenie
 • axa-povinne-zmluvne-poistenie
 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • komunalna-povinne-zmluvne-poistenie
 • kooperativa-povinne-zmluvne-poistenie
 • union-povinne-zmluvne-poistenie
 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • wustenrot-povinne-zmluvne-poistenie

Partnerské spoločnosti